Menu Close
Breed aanbod van coaching

De coaches binnen het collectief van First Who Then What beperken zich niet tot één vorm van coaching. Dat is een bewuste keuze, want de vraagstukken van mensen spelen vaak op meer gebieden tegelijk. Van loopbaan en levensstijl, tot en met omgaan met geld en ondernemerschap: de vraagstukken op deze gebieden zijn vaak nauw met elkaar verweven.

U kunt bij de coaches van ons collectief terecht voor Loopbaancoaching, Ondernemerscoaching, Budgetcoaching en Life Coaching. Heeft u behoefte aan coaching op andere gebieden? Dan is de kans groot dat we u ook daarmee kunnen helpen. Alle soorten coaching zijn ook mogelijk in de vorm van wandelcoaching.

Wat als er een adviesvraag ontstaat?

Coaching is iets anders dan advies geven, maar uit een coachingstraject kunnen al snel adviesvragen volgen. Die gaat een goede coach niet uit de weg. Omdat de coaches in ons collectief een brede professionele achtergrond hebben, kunnen ze u in veel gevallen helpen met concrete adviezen. Uiteraard zijn die optimaal op uw situatie afgestemd. Valt uw adviesvraag buiten de scope van uw coach? Dan kan deze u altijd doorverwijzen naar de juiste expert.

Tarieven

De coaches binnen het collectief hanteren een uniform tarief. Dit bedraagt voor bedrijven en instellingen 85 euro per uur. Voor particulieren en zzp’ers gelden speciale kortingstarieven.