Menu Close

Positieve verandering in je persoonlijke leven

Life coaching richt zich op persoonlijke doelen. Denk bijvoorbeeld aan effectiever communiceren, het vergroten van je zelfvertrouwen, of het aanpassen van je levensstijl. Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder meer: Wat kan ik allemaal? Wat wil ik bereiken? Wat wil ik verbeteren? Wilt u positieve veranderingen  bereiken, dan kan een coach u daarbij actief begeleiden.

Om het eenvoudig te zeggen: uw coach helpt om de persoon te zijn die u misschien al bent, maar die nog een zetje nodig heeft.

Breed Bereik

Mensen kunnen om tal van redenen gebaat kunnen zijn bij life coaching. Prestatiedruk, al dan niet van buiten komend, zorgt ervoor dat we vaak te hoge eisen stellen aan onszelf. Voldoen we daar niet aan, dan leidt dat tot negatieve emoties of een zwak zelfbeeld. Veel mensen ‘werken aan de toekomst’, maar vergeten daarbij dat er ook een hier en nu is. Dat kan leiden tot een levenshouding waarin je nooit tot rust komt. Om kort te zijn: het bereik van life coaching is bijzonder breed, want ieder mens is anders.

Veranderen kan

Vaak gaat het bij life coaching om persoonlijke eigenschappen die mensen willen verbeteren. Dat kan soms erg moeilijk lijken. Denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je weinig zelfvertrouwen hebt, hoe kun je dan geloven dat verandering mogelijk is? In je eentje is het moeilijk om uit die negatieve cirkel te komen. Net zoals dat geldt voor alle vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Met de begeleiding van uw coach is de oplossing vaak een stuk dichterbij. Veranderen kan wel degelijk. Uw coach helpt daarbij.