Menu Close

First Who Then What is een collectief opgericht door coaches Charles Goddijn en Marc G. Paulissen.

Charles Goddijn Bec

“Voor bijna ieder probleem is een oplossing te vinden. Meestal kun je daarvoor dicht bij je eigen gevoel blijven. De oplossing ligt meestal dichterbij dan je denkt.”

Charles heeft een ruime ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven, onder meer in het begeleiden van mensen in productieprocessen. Die ervaring zet hij in om mensen te begeleiden naar positieve veranderingen in privé en werk. Oorspronkelijk opgeleid tot bedrijfseconoom aan het HBO, ging hij de opleiding tot coach volgen. Als coach is het zijn missie om te zorgen voor bewustwording over het eigen gedrag, functioneren en denken. Zo wil hij anderen helpen om de regie in handen te nemen en te zorgen voor oplossingen van hun vraagstukken. Het is zijn passie om mensen stapsgewijs te coachen naar bewuste, positieve keuzes. Daarbij staat het perspectief van de coachee voor hem altijd voorop.

Marc G. Paulissen LLM

“Keuzes maken en veranderen is soms moeilijk, maar met de juiste hulp kom je er bijna altijd uit. Vaak zit de oplossing al in jezelf, zonder dat je het zelf beseft.”

Marc beschikt over een achtergrond als ondernemer en professional. Na zijn rechtenstudie en enkele jaren rechtspraktijk koos hij voor een bestaan als ondernemer. Dat kwam vooral door zijn behoefte aan vrijheid en autonomie. Dingen die voor iedereen belangrijk zijn, maar waarvoor in onze maatschappij vaak weinig ruimte is. Daardoor zitten we soms vast in situaties die niet bij ons passen en negatief werken. Vanuit de wens om anderen te helpen volgde Marc de opleiding tot coach. Communicatiecoaching, loopbaancoaching en life coaching behoren tot zijn speciale aandachtsgebieden. Het geeft hem veel voldoening om anderen hierin te begeleiden naar passende keuzes en positieve verandering. 

First Who Then What is een collectief opgericht door coaches Charles Goddijn en Marc G. Paulissen.

Charles Goddijn BEC

“Bijna voor ieder probleem is een oplossing te vinden. Meestal kun je daarvoor dicht bij je eigen gevoel blijven. De oplossing ligt bijna altijd dichterbij dan je denkt.”

Charles heeft een ruime ervaring opgebouwd in het bedrijfsleven, onder meer in het begeleiden van mensen in productieprocessen. Die ervaring zet hij in om mensen te begeleiden naar positieve veranderingen in privé en werk. Oorspronkelijk opgeleid tot bedrijfseconoom aan het HBO, ging hij de opleiding tot coach volgen. Als coach is het zijn missie om te zorgen voor bewustwording over het eigen gedrag, functioneren en denken. Zo wil hij anderen helpen om de regie in handen te nemen en te zorgen voor oplossingen van hun vraagstukken. Het is zijn passie om mensen stapsgewijs te coachen naar bewuste, positieve keuzes. Daarbij staat het perspectief van de coachee voor hem altijd voorop.

Marc Paulissen LLM

“De oplossing die mensen zoeken voor hun vraagstukken zit vaak al in henzelf, zonder dat ze dat beseffen. Ik begeleid mensen graag naar die oplossing.”

Marc beschikt over een achtergrond als ondernemer en professional. Na zijn rechtenstudie koos hij al snel voor een bestaan als zelfstandig ondernemer. Dat kwam vooral door zijn behoefte aan vrijheid en autonomie. Zaken die voor iedereen belangrijk zijn, maar waarvoor in onze maatschappij niet altijd ruimte is. Daardoor is het soms moeilijk om keuzes te maken, of maken we verkeerde keuzes. Vanuit de wens om anderen te helpen ging Marc een opleiding tot coach volgen. Het geeft hem veel voldoening om anderen te begeleiden op de weg naar positieve keuzes. Of dat nu is als ondernemer, hoogopgeleide professional, of als privé persoon. Door zijn brede ervaring is het coachen van mensen met uiteenlopende achtergronden hem op het lijf geschreven.